Monitoring zaveze

POVEČATI JE TREBA OBSEG ŠTIPENDIRANJA V KULTURI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Ministrstvo za kulturo je uveljavilo nov, skupni razpis za štipendije na štirih področjih ustvarjalnosti. V njem je izenačilo višino štipendij po področjih s tisto, ki je do zdaj na področju vizualnih umetnosti veljala kot najvišja. Hkrati je povišalo starostno opredelitev za mlade ustvarjalce_ke, do državne štipendijske podpore pa lahko dostopajo ustvarjalci_ke iz vseh starostnih skupin. V primerjavi s preteklim razpisom je ministrstvo povišalo število štipendij na področju uprizoritvenih umetnosti, to pa ne velja za področji glasbe in intermedijskih umetnosti, kjer jih v primerjavi s preteklim razpisom znižuje.

Januarja 2023 je bil objavljen razpis za delovne štipendije za samozaposlene v kulturi, pri čemer je skupni razpoložljivi znesek za ta namen ostal enak, zvišal pa se je znesek posamezne štipendije s 3.000 na 5.000 evrov bruto. S tem se je zmanjšalo okvirno število razpoložljivih štipendij s 53 na 31.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba dodatno neposredno financiranje ustvarjalcev v obliki okrepitve štipendijske politike za samozaposlene v kulturi. Obstoječa sredstva, namenjena štipendijam za samozaposlene v kulturi, je treba zvišati v tolikšni meri, da bo s štipendijami možno financirati aktivnosti vsaj tretjine samozaposlenih v kulturi.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture