Monitoring zaveze

POVEČATI JE TREBA KOLIČINO SREDSTEV ZA SISTEMSKO FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA KULTURE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Za kulturo na splošno in za neodvisno kulturo je v proračunih za 2022 in 2023 zagotovljenih več sredstev v primerjavi z realizacijo v 2021. Povišana sredstva so se na več načinov (sredstva skupno, višina sredstev in delež sofinanciranja na projekt) uveljavila tudi skozi projektne razpise, a ne na področju intermedijskih umetnosti. O (ne)izvajanju sistema deleža za umetnost je beseda tekla na seji Nacionalnega sveta za kulturo, vendar pa novih informacij o analizi stanja ali ukrepih ni.

Bistvenih sprememb na ravni davčnih olajšav za kulturo prav tako ni. Ministrstvo je bilo pozvano, naj zagotovi ukrep za boj kulture proti učinkom draginje in inflacije, vendar specifične rešitve zaenkrat še ni oblikovalo.

S koalicijsko pogodbo se je vlada zavezala k analizi stanja in programu sanacije posledic epidemije. Epidemijo so v projektnem razpisu upoštevali, analizo stanja in program sanacije pa še čakamo. Ministrstvo je sicer napovedalo financiranje upravičenk_cev do podpore po Zakonu o nevladnih organizacijah.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Treba je vzpostaviti delovanje sistema deleža za umetnost, ki se ga trenutno ne izvaja, poleg tega pa vpeljati druge mehanizme zagotavljanja izven proračunskih sredstev, kot so davčne olajšave. Zagotoviti je treba sistemsko financiranje nevladnih organizacij s področja kulture, saj se te glede na države EU trenutno financirajo podpovprečno, hkrati pa so bolj finančno učinkovite in dosegajo vrhunske rezultate. Postavko je treba letno usklajevati najmanj z rastjo proračuna in inflacije.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture