Monitoring zaveze

PODPIRATI IN ZAŠČITITI JE TREBA NEODVISNO NOVINARSTVO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Novela zakona o RTV Slovenija, ki jo je sprejel državni zbor in je bila potrjena na referendumu, spreminja sestavo ter način imenovanja organov upravljanja in vodenja RTV. Tako vlada in državni zbor nimata več vpliva na izbiro vodstva in uprave javnega medija. S takšno spremembo enega od medijskih zakonov se krepijo pogoji za neodvisno novinarstvo. Zakon pa ni uvedel soglasja uredništva pri imenovanju odgovornih urednic_kov, kar je bil predlog novinarskih organizacij. Takšen mehanizem bi okrepil zaščito avtonomije uredništva, saj bi bila odpravljena možnost, da bi bili za odgovorne urednice_ke informativnih programov imenovani kadri, ki nimajo podpore novinark_jev v uredništvih.

Decembra 2022 je aktualna vlada odpravila sporno uredbo prejšnje vlade o financiranju STA na kos (po štetju novinarskih prispevkov in fotografij), kar je pripomoglo k neodvisnosti novinarstva na STA.

Glede finančne podpore neodvisnemu novinarstvu je ministrstvo za kulturo (MK) na podlagi obstoječega zakona o medijih objavilo razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2023 s prenovljenimi pravili in kriteriji za oceno projektov, in sicer s poudarkom na kakovosti in raznolikosti vsebin. MK je pripravilo nov pravilnik o strokovnih komisijah, ki naj bi zagotavljal večjo neodvisnost in strokovnost članov_ic komisij. Razpisana sredstva so se v primerjavi z letom 2022 zmanjšala za 200.000 evrov, kar ni spodbudno in nasprotuje zavezi. Druge nujne spremembe medijske zakonodaje MK samo napoveduje in ne poda enoznačnega odgovora, ali se pripravlja korenita reforma z novimi zakoni ali le novele obstoječih medijskih zakonov.

MK nima pripravljene strategije za pomoč tiskanim medijem, ki so zaradi cen papirja in energetske krize tik pred novim valom odpuščanja novinark_jev, zaradi česar se odmika od izpolnitve zaveze.

Opombe

V odgovorih na vprašanja iniciative Glas ljudstva o uresničevanju te zaveze, ministrstvo za kulturo napoveduje obsežnejšo spremembo medijske zakonodaje (Zakona o RTV Slovenija, Zakona o medijih in Zakona o STA), s katero načrtuje uvesti dodatne mehanizme za finančno podporo in zaščito neodvisnega novinarstva. Napoveduje tudi sodelovanje z ministrstvom za pravosodje glede zakonskih rešitev za zaščito novinarjev pred strateškimi (serijskimi) tožbami (ang. SLAPP), s katerimi različni akterji želijo novinarjem preprečiti obveščanje javnosti in poročanje o zadevah javnega interesa.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za pravosodje
  • Ministrstvo za kulturo
  • Urad vlade za komuniciranje
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

S spremembo medijske zakonodaje je treba zagotoviti finančno podporo kakovostnemu profesionalnemu novinarstvu, ki je zavezano javnemu interesu, ter določiti mehanizme učinkovite zaščite avtonomije uredništev. Vse oblike napadov in zastraševanja novinark in novinarjev ter drugih medijskih delavk in delavcev je treba dosledno kaznovati.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture