Monitoring zaveze

ORGANIZACIJAM, KI ŠIRIJO SOVRAŠTVO IN NESTRPNOST, SE NE SME PODELJEVATI STATUSA DELOVANJA V JAVNEM INTERESU. DRUŠTVU ZA PROMOCIJO TRADICIONALNIH VREDNOT SE MORA TA STATUS TAKOJ ODVZETI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Ministrstvo za kulturo (MK) Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot ni odvzelo statusa organizacije v javnem interesu, čeprav ga sestavljajo znani slovenski neonacisti, ki kot enega od svojih osnovnih ciljev navajajo prizadevanja za rasno čistost.

Ministrstvo je sporočilo, da je po preučitvi sporne odločitve prejšnje sestave ministrstva o dodelitvi tega statusa omenjenemu društvu ugotovilo, da “nima pravne podlage, da organizaciji, ki ji je bil dodeljen status v javnem interesu, le-tega odvzame, če izpolnjuje pogoje iz 2., 6., 10. in 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah.”

V pripravi pa je nov podzakonski akt o ugotavljanju pomembnejših dosežkov v postopku pridobivanja statusa nevladne organizacije v javnem interesu na MK. Ta prenova podzakonskega akta izhaja iz obveznosti, ki jih določa Zakon o nevladnih organizacijah. Ni še znano, ali bodo merila za pridobivanje statusa zaostrena, da bi se podobne zlorabe v prihodnje preprečile.

Zakon o nevladnih organizacijah sicer določa več razlogov, zaradi katerih lahko pristojno ministrstvo nevladni organizaciji odvzame status v javnem interesu. Ministrstvo lahko to na primer stori, če organizacija kljub opozorilu pristojnega ministrstva ne izpolni obveznosti predložitve poročila vsako drugo leto do 31. marca za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih ter programa delovanja za prihodnji dve leti. Ker je status Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot podeljen maja 2021, bo rok za poročanje zapadel v letu 2023.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Društvo sestavljajo člani, ki so znani slovenski neonacisti in člani "Generacije Identitete", kot enega izmed svojih osnovnih ciljev pa navajajo prizadevanja za rasno čistost. Društvu je bil status podeljen izključno na podlagi političnih interesov. Delovanje in agenda društva sta v očitnem nasprotju z ustavo, zato je treba Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzeti status društva v javnem interesu na področju kulture in ga izbrisati iz registra društev.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture