Monitoring zaveze

OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE MEDIJEV Z JAVNIMI SREDSTVI MORA BITI NEPOLITIČNO IN TRANSPARENTNO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Sistemskih rešitev na tem področju še ni, ministrstvo za kulturo in Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM) pa pripravljata ali napovedujeta nove predpise in ukrepe.

UKOM pripravlja nove smernice za izvedbo oglaševalskih kampanj ministrstev, organov v sestavi ministrstev in vladnih služb, ki predvidevajo nekatere varovalke pred zlorabami. Glede tega so se posvetovali z drugimi vladnimi resorji in tudi s strokovnjakom iz nevladne organizacije. Napovedujejo, da bodo smernice sprejeli v prvi polovici 2023 in se pri tem oprli na novo evropsko zakonodajo, ki je še v postopku sprejemanja (uredba o političnem oglaševanju in akt o medijski svobodi).

V smernicah, ki naj bi postale po navedbah Ukoma za državno upravo zavezujoče, bodo med drugim določili pravila in načine zakupa oglaševalskega prostora (posredno prek oglaševalske agencije ali neposredno).

Ministrstvo za kulturo pa napoveduje prenovo medijske zakonodaje z novimi mehanizmi za večjo transparentnost financiranja medijev z javnimi sredstvi. Med drugim pripravlja spremembo razvida medijev, ki bo po novem vseboval pravilne in aktualne podatke o lastništvu medijev. Napovedujejo tudi možnost, da bi razvid medijev nadgradili s podatki o oglaševanju državnih organov, javnih ustanov ter vseh podjetij v državni lasti.

V napovedi prenove medijske zakonodaje ministrstvo za kulturo načrtuje izboljšanje regulacije financiranja občinskih glasil in oglaševanja iz občinskih proračunov, pri čemer sodeluje z ministrstvom za javno upravo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo
  • Urad vlade za komuniciranje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Državno financiranje medijev mora biti povsem neodvisno od strankarske politike, mediji pa morajo razkriti vse javne finančne vložke ne glede na njihovo višino. Odobritev financiranja naj bo povezana s spoštovanjem delovnopravne zakonodaje in novinarskimi poklicnimi standardi. Neposredno financiranje občinskih medijev mora biti prepovedano, občine pa naj svojo pravico do javnega obveščanja lokalnih skupnosti uresničujejo na transparenten in nediskriminatoren način prek javnih razpisov. Oglaševanje državnih organov, javnih ustanov in podjetij v državni lasti naj upošteva pravila javnega naročanja in tržno upravičenost medijskega zakupa. Financiranje sovraštva in strankarske propagande z javnimi sredstvi mora biti prepovedano.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture