Monitoring zaveze

NUJNA JE REVIZIJA PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH RAZPISOV MZK

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Po razpoložljivih informacijah je ministrstvo za kulturo organizacijam, ki so državo tožile zaradi spornih odločitev o programskem in projektnem financiranjem, ponudilo možnost prekinitve sodnih postopkov in vnovične presoje pred strokovnimi komisijami. V primeru nekaterih od oškodovanih organizacij je bila revizija dosežena, za vrsto organizacije pa to še vedno ni urejeno, četudi je že leto dni od pričetka ministričinega mandata.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

eč visoko kakovostnih organizacij, medijev in kulturnih producentov je bilo mimo strokovnih kriterijev (zaradi očitne politične agende trenutne vlade) izločenih iz financiranja oziroma so prejeli bistveno zmanjšana sredstva. Med drugimi so bili oškodovani: Gledališče Glej, Zavod Maska, Delak center, Zavod Emanat, Mesto žensk, Nomad Dance Academy Slovenija, Gala Hala, Radio Študent itd. Vsem prizadetim organizacijam je treba v skladu s strokovnimi kriteriji zagotoviti sredstva za izvajanje njihovih programov.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture