Monitoring zaveze

NEMUDOMA JE TREBA ZAGOTOVITI NEODVISNOST PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Mesec in pol po prisegi nove vlade je bila v državnem zboru sredi julija 2022 sprejeta novela Zakona o RTV Slovenija. Ta je spremenila sestavo in način imenovanja organov upravljanja ter vodenja RTV Slovenija, po katerem vlada in državni zbor nimata več vpliva na to, kdo bo upravljal in vodil javni medij. Zakon je pravico imenovanja članov_ic novega organa upravljanja – sveta RTV Slovenija – razpršil na več neodvisnih in strokovnih institucij ter organizacij. Uvedel je tudi podrobnejše kriterije za imenovanje in razrešitev članov_ic novega organa upravljanja. S tem je vzpostavljena sistemska ureditev, ki krepi neodvisnost vodstva.

Uveljavitev novele zakona je odložila pobuda opozicijske stranke SDS za zakonodajni referendum, ki je bil izveden 27. novembra 2022. Na referendumu so volivci_ke podprli_e novi zakon, ki je začel veljati 27. decembra 2022. Takrat so začeli teči roki za imenovanje članic_ov sveta RTV Slovenija. Dosedanji predsednik programskega sveta RTV je še z nekaterimi člani_cami dosedanjega vodstva tega medija vložil pobudo za presojo ustavnosti sprejete novele zakona.

Ustavno sodišče je 20. februarja 2023 izvrševanje nekaterih določb zakona začasno zadržalo, 26. maja 2023 pa je sklep o začasnem zadržanju odpravilo. Začela so veljati vsa določila novele zakona, s prej zadržanimi določili o konstituiranju novega organa upravljanja in nadzora ter o postopkih za imenovanje novih organov vodenja vred.

S tem se je začela uveljavljati predvolilna zaveza o zakonski spremembi strukture in načina imenovanja organov upravljanja in nadzora na RTV Slovenija, ki bo zagotovila dolgoročno neodvisnost javnega medija od političnih strank. To pomeni, da je ta zaveza uresničena.

Hkrati ostaja dvom, ali sta vlada in državni zbor v prvem letu mandata – ko je del prejšnje vlade brutalno politično ugrabil javni medij – storila dovolj, da bi v vlogi ustanovitelja RTV Slovenija izpolnila zakonsko obveznost in zagotovila neodvisnosti javnega medija

Spričo nezakonitih in za javni interes ter neodvisnost javnega medija škodljivih ravnanj programskega sveta in vodstva RTV je bilo zaznati pasivnost vlade in državnega zbora v vlogi ustanovitelja javnega medija, ki je po zakonu dolžan zagotoviti njegovo neodvisnost. Vladna koalicija v državnem zboru bi po oceni dela strokovne javnosti zaradi nezakonitega ravnanja lahko sprožila postopke za razrešitev članov_ic programskega sveta, ki so bili imenovani_e v državnem zboru. Vendar tega ni storila in je čakala na uveljavitev novele zakona, ki sta ji programski svet in vodstvo RTV v navezi z opozicijsko stranko SDS nasprotovala in uveljavitev ovirala.

Proti nezakonitostim, kršitvam uredniške avtonomije in drugim spornim ravnanjem vodstva RTV poteka stavka dela zaposlenih, ki se je začela marca 2022. Vlada je na poziv Sindikata novinarjev Slovenije in stavkovnega odbora imenovala delovno skupino, ki naj bi se s soglasjem obeh strani v stavkovnem sporu kot opazovalec in predstavnik ustanovitelja vključila v pogajanja za razreševanje stavkovnih zahtev.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo
  • Vlada Republike Slovenije
  • Državni zbor Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

O zakonitosti postopka imenovanja članic in članov Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki je bilo tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora izvedeno v nasprotju z veljavno zakonodajo in proti javnemu interesu, naj odločijo pristojni organi. Hkrati je treba takoj zagotoviti, da bo sestava svetov v prihodnje zagotavljala strokovnost in neodvisnost delovanja RTV. Ustaviti se mora vse oblike in poskuse političnega obvladovanja, krčenja in utišanja javnega medija ter posege politike v imenovanje vodilnih organov upravljanja in nadzora. Potrebna je zakonska sprememba strukture in načina imenovanja organov upravljanja in nadzora na RTV Slovenija, ki bo zagotovila dolgoročno neodvisnost javnega medija od političnih strank.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture