Monitoring zaveze

POTREBUJEMO PODPORO ZA BOLJ TRAJNOSTNE KMETIJSKE PRAKSE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 ne vsebuje načrta za vzpostavitev sklada za pravičen prehod na bolj trajnostne kmetijske prakse. V SN SKP tudi ni vidnih ukrepov za preusmerjanje iz živinoreje v večjo pridelavo rastlinske hrane za ljudi. V načrtu se premalo uveljavljajo ekološki standardi, še vedno obstaja vmesni »standard« – integrirana pridelava, ki bi morala biti danes že osnovni standard. SN SKP finančno ne podpira v zadostni meri izvedbe Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva, kar bi morala biti njegova prioriteta. Je pa MKGP z javnimi naročili podprlo pripravo Analize trga z ekološkimi živili do leta 2027 in Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letih 2022 in 2023.

MKGP v okviru kampanje Naša super hrana končno izvaja tudi promocijo ekoloških proizvodov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Vzpostaviti je treba sklad za pravičen prehod z emisijsko intenzivnih in okolju škodljivih na bolj trajnostne kmetijske prakse (npr. za kmetijske proizvajalke in proizvajalce, ki opustijo ali zmanjšajo intenzivnost živinoreje in preidejo na pridelavo rastlinske hrane za ljudi) in zagotavljanje dostojnih zelenih delovnih mest na ranljivih območjih (kjer trenutno prevladuje okolju škodljivo intenzivno kmetijstvo). Zagotoviti je treba, da nobena skupnost ali regija ne bo nesorazmerno trpela zaradi prehoda v trajnostno družbo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave