Monitoring zaveze

ZAGOTOVITI JE TREBA USTREZNO FINANČNO PODPORO OKOLJSKIM NEVLADNIM ORGANIZACIJAM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Del sredstev, namenjenih okoljskim NVO, se je vrnil v Program Sklada za podnebne spremembe (Uradni list RS št. 138/22), kot je že bilo določeno v odloku z začetka leta 2020. Vrnila se je tudi rubrika »sofinanciranje Life«.

Vendar so okoljske NVO podale dodatne pripombe, pri čemer nobena od podanih pripomb mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj (mreža Plan B za Slovenijo) na osnutek odloka ni bila upoštevana. Razpis iz teh sredstev za NVO naj bi bil že jeseni 2022, vendar do tega ni prišlo, je pa MOP 25. 11. 2022 objavil razpis za sofinanciranje projektov Life (povezava).

Delež sredstev ne dosega 1 %, kot narekuje zahteva.

Opombe

Zaveza je delno uresničena, zagotovljena so določena sredstva za NVO, vendar ta še niso realizirana v razpisu.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Ker okoljske nevladne organizacije uresničujejo ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja, mora država, ki je tudi podpisnica Aarhuške konvencije, zagotoviti sistemsko ureditev financiranja nevladnih organizacij. Financiranje mora doseči povprečje deleža sredstev v proračunih ministrstev, namenjenega za NVO. Od vseh sredstev, ki jih dobijo nevladne organizacije, ministrstvo za okolje iz svojega proračuna okoljskim nevladnim organizacijam trenutno nameni le 0,41 %, kar je skoraj štirikrat manj od povprečnega deleža sredstev za NVO v proračunih drugih ministrstev. Delež teh sredstev se mora do leta 2023 povečati na najmanj 1 %.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave