Monitoring zaveze

ZAŠČITITI JE TREBA PRAVICE BEGUNK IN BEGUNCEV TER MIGRANTK IN MIGRANTOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Ministrstvo za notranje zadeve je ustanovilo delovno skupino za pripravo Strategije o migracijah, ki vključuje tudi položaj beguncev in begunk. Obenem je napovedalo ponovno izvajanje sporazumov o vračanju z Italijo, kar postavlja pod vprašaj zavezo o spoštovanju pravic prosilcev in prosilk za azil. Zaveza je ocenjena kot zastala, saj po odstopu ministrice Bobnar večina teh aktivnosti stoji in je njihovo nadaljevanje odvisno od novega vodstva MNZ. Konec januarja 2023 smo NVO predsedniku vlade poslale poziv k nadaljevanju uresničevanja teh zavez.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Protiustavna določila Zakona o tujcih in Zakona o mednarodni zaščiti je treba ustrezno spremeniti in nemudoma ustaviti vsa vračanja prosilk in prosilcev za azil na Hrvaško. Zagotoviti je treba neodvisno spremljanje postopkov s tujci s strani nevladnih in mednarodnih organizacij. Nastanjevanje otrok v Center za tujce se mora takoj ustaviti. Treba je zagotoviti humanost azilnih postopkov ter večjo podporo integraciji.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice