Monitoring zaveze

PRIPRAVITI JE TREBA NACIONALNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je oktobra 2022 vzpostavila Strateški svet za prenovo zdravstvenega sistema, januarja 2023 pa Strateški svet za zdravstvo, katerega namen je pripraviti temeljito in sistemsko reformo zdravstvenega sistema. Ta bo zajemala tudi načrt zdravstvenega varstva, od javne mreže bolnišnic, nujne medicinske pomoči in primarnega zdravstvenega varstva do povečanja števila vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah, spodbujanja zaposlitev na deficitarnih področjih in pridobivanja delovne sile iz tujine. Na tej točki še ni mogoče reči, kakšna bo vsebina načrta in ali bo v skladu z dano zavezo.

Opombe

Drugi deležniki v postopku so še zbornice delavcev v zdravstvu, civilna združenja pacientov in druge civilnodružbene organizacije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za zdravje
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje Slovenije
  • Zdravstveni svet

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Pripraviti je treba srednjeročni načrt zdravstvenega varstva in ga temeljito pretehtati v javni razpravi. Določiti je treba geografsko mrežo zdravstvenega varstva v osnovnem in bolnišničnem zdravstvu in na novo opredeliti potrebno število vpisnih mest na medicinskih fakultetah ter v zdravstvenih šolah. Določiti je treba vzpodbude za delo na deficitarnih področjih (krediti in subvencije, plačni dodatki ipd.) in olajšave za prihod zdravnikov iz drugih držav. Načrt mora vsebovati pristop k obravnavi bodočih epidemij in drugih kriznih dogodkov v zdravstvu.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo