Monitoring zaveze

TREBA JE ZAŠČITITI ROMSKO MANJŠINO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Resorno ministrstvo sicer pojasnjuje nekatere aktivnosti, povezane z romsko skupnostjo, a med temi ni zakona, ki bi skladno z načeli varstva človekovih pravic in posebnega varstva manjšin uredil romska vprašanja.

Med izvedenimi aktivnostmi ministrstvo sicer našteva dodelitev sredstev za krepitev mreže večnamenskih romskih centrov, napovedana je krepitev kadra na CSD-jih, na določenih območjih namensko za romska naselja, poleg tega pa je vlada ustanovila medresorsko delovno skupino, ki se bo ukvarjala z vprašanjem romske manjšine.

Opombe

Glas ljudstva je predsedniku vlade 7. novembra 2022 poslal dopis z zahtevami glede romske skupnosti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Treba je sprejeti zakon, ki bo skladno z načeli varstva človekovih pravic in posebnega varstva manjšin uredil vprašanje romskih naselij, dostop do osnovne infrastrukture v naseljih ter naslovil druga pravna področja (mladoletne poroke, pooblastila CSD, učinkovitejše ukrepe zaposlovanja, spremembe politične participacije, zagotovitev ukrepov za spodbudo izobraževanja, podelitev davčne olajšave za lastnike zemljišč itd.).

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice