Monitoring zaveze

POLITIČNO VPLIVANJE NA NEODVISNE INSTITUCIJE MORA BITI PREPOVEDANO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobenih aktivnosti za uresničevanje te zaveze, predvsem to velja za sistemsko raven. Obenem pa situacija z neimenovanjem vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije za polni mandat kljub oceni uradniškega sveta, da je primeren in izpolnjuje vse zahtevane pogoje, poraja vprašanje, ali vendarle ne gre za obliko vplivanja na neodvisnost policije. O navedenem bo odločala Komisija za preprečevanje korupcije, zato do takrat ni mogoče podati končne ocene, ali je šlo morda izpolnjevanje zaveze celo v nasprotno smer.

Opombe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje
  • Generalni sekretariat vlade RS

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Vsakršno politično vplivanje na delo policije, tožilstva, sodstva in drugih neodvisnih institucij mora biti odločno sankcionirano. Prepovedati je treba vsakršno politično poseganje, ustrahovanje, napade, blatenje ali izvajanje pritiskov s strani političnih predstavnic in predstavnikov oblasti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice