Monitoring zaveze

OKREPITI JE TREBA NADZORNE INSTITUCIJE NA PODROČJU KORUPCIJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti v smeri uresničevanja zaveze. Napovedani so sprejem nove resolucije na področju preprečevanja korupcije in nekateri drugi ukrepi (zaščita žvižgačev, večja vloga KPK), ki lahko privedejo do krepitve nadzornih institucij, a konkretnejši koraki še niso narejeni.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba politično neodvisnost in okrepitev KPK, NPU ter finančno in sistemsko podporo nevladnim organizacijam na področju transparentnosti in boja proti korupciji. Potrebna je priprava nove Resolucije o preprečevanju korupcije ter celovita prenova Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer skladno s priporočili nevladnih organizacij, mednarodne stroke in smernicami GRECO.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice