Monitoring zaveze

DRŽAVA IN CERKEV MORATA BITI STROGO LOČENI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene konkretne aktivnosti, s katero bi poskrbela za izvajanje te zaveze. Urad za verske skupnosti, ki naj bi skrbel za enako obravnavo vseh verskih skupnosti, je bil leta 2021 ukinjen. V trenutnih razmerah ministrstvo ne more zagotavljati institucionalnega dialoga z verskimi skupnosti in spremljanja njihovega položaja v skrbi za enakopravno obravnavo. Brez takšnega urada obstaja večja verjetnost, da bodo lahko svoje interese v razmerju do države bolje zagovarjale bolj etablirane in finančno močnejše verske skupnosti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Natančneje je treba opredeliti arbitrarno razlaganje ustavnega določila o ločenosti države in cerkve in s tem preprečiti vsako kršenje ustave ter privilegiran položaj posameznih verskih skupnosti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice