Monitoring zaveze

PREPOVE NAJ SE “POPOLDANSKO DELO” ZDRAVNIC IN ZDRAVNIKOV PRI ZASEBNIKIH IN RAZMEJI JAVNO TER ZASEBNO ZDRAVSTVO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Kljub zavezi iz koalicijske pogodbe (odprava »popoldanskega dela« zdravnic in zdravnikov pri zasebnikih in razmejitev javnega ter zasebnega zdravstva) je iz izjav ministra za zdravje razumeti, da dela »dvoživk« ne namerava niti omejiti, kaj šele ukiniti. Vlada je jeseni 2022 sprejela Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, v katerem predvideva skrajševanje čakalnih vrst, vendar na način, ki bo delo javnih zdravnikov v zasebnem sektorju celo spodbujal, zato ocenjujemo, da so ukrepi vlade v nasprotju z dano zavezo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Prepove naj se delo zdravnic in zdravnikov iz javnega sektorja pri zasebnih izvajalcih in izvajalkah. Koncesije se morajo podeljevati izključno na podlagi dokazljivega javnega interesa. Podeljevanje javnega programa mora temeljiti izključno na lastnih kapacitetah izvajalk in izvajalcev. Zasebna zavarovanja morajo zagotavljati celoten paket storitev določene zdravstvene obravnave (vključno z zdravljenjem in rehabilitacijo). Prepovedati je treba delna zavarovanja, ki omogočajo preskakovanje vrst v javnem sistemu (na primer preglede in diagnostične storitve, ki omogočajo hitrejši dostop do operacije).

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo