Monitoring zaveze

TREBA JE ZAGOTOVITI VEČ SREDSTEV ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je sprejela novelo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bila potrjena na referendumu 27. novembra, s čimer je izvajanje dosedanjega škodljivega zakona zamaknila do leta 2024. V tem času naj bi zagotovili vire financiranja storitev dolgotrajne oskrbe, uredili status izvajalcev dolgotrajne oskrbe ter vzpostavili enotne vstopne točke za ocenjevanje upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

Ministrstvo za zdravje je na sestanku z GL napovedalo zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v letu 2023, brez pojasnil, na kakšen način in iz katerih virov bodo ta sredstva zagotovljena.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vsi ljudje morajo imeti možnost izbire ustrezne pomoči na domu ali odhod v institucijo – stanovanjsko skupnost ali dom. Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe mora zagotavljati sredstva za nego na domu in nove javne negovalne bolnišnice ter hospice. Povprečje izdatkov OECD17 za dolgotrajno oskrbo je 1,7 odstotka BDP, v Sloveniji pa le 0,9 odstotka BDP. Zakon o dolgotrajni oskrbi je bil pred kratkim, kljub nasprotovanju mnogih, sprejet, vendar ne ureja financiranja, kar pomeni, da se ne more izvajati niti s finančnega niti s kadrovskega vidika.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse