Monitoring zaveze

PREKARNE DELAVKE IN DELAVCI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJENE DELAVSKE IN SOCIALNE PRAVICE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo je pripravilo dva zakonodajna predloga, s katerima delno naslavlja omenjeno problematiko:
spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter spremembe Zakona o delovnih razmerjih. Sprejem je načrtovan za leto 2023, predloga pa naj bi naslovila predvsem položaj agencijskih delavcev in ostrejši nadzor nad evidenco časa.

Na širšem področju prekarnosti vlada zaenkrat ni predstavila konkretnih predlogov. Na področju urejanja platformnega dela je ministrstvo zagovarjalo regulacijo platform na evropski ravni v procesih sprejemanja Evropske direktive na področju platfomnega dela, a na nacionalni ravni še ni predstavilo nobenih konkretnih predlogov.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vsem delavkam in delavcem v prekarnih oblikah dela in v platformni ekonomiji se mora zagotoviti delavske in socialne pravice. Platforme dela se mora obravnavati enako kot ostale delodajalce, hkrati pa je treba prepovedati agencijsko delo in delovanje podizvajalskih podjetij, ki zgolj zagotavljajo delovno silo drugemu podjetju.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse