MONITORING ZAVEZ

NOSILCE_KE OBLASTI DRŽIMO ZA BESEDO. ZAHTEVE CIVILNE DRUŽBE NAJ BODO UPOŠTEVANE!

Pred državnozborskimi volitvami aprila 2022 je iniciativa Glas ljudstva pripravila nabor 138 zahtev, razdeljenih na enajst področij. Zaveze so bile oblikovane na podlagi večmesečnih posvetovanj z različnimi organizacijami, strokovnjaki_njami, prek posvetovanj na spletnih javnih tribunah ter na trgih in ulicah. Vse stranke, ki so kandidirale na volitvah, smo pozvali, naj se do zahtev opredelijo - tri stranke, ki so po volitvah sestavile vlado, so se skupno zavezale k uresničitvi 122 zahtev. Iniciativa Glas ljudstva bo redno in do konca mandata vlade, ki so jo oblikovale omenjene stranke, spremljala uresničevanje vseh 122 zavez. Cilj monitoringa zavez je povečanje politične odgovornosti nosilk_cev oblasti z namenom krepitve demokracije in politik, usmerjenih v dolgoročno dobrobit ljudi in narave. Ne pristajamo na politične obljube, dejanja so tista, ki štejejo.

Iniciativa Glas ljudstva bo do konca mandata vlade, ki so jo oblikovale omenjene stranke, budno spremljala uresničevanje predvolilnih zavez in ocenila napredek pri implementaciji zavez ter sodelovanja s civilno družbo. Marca 2023 je bilo objavljeno prvo poročilo monitoringa, v februarju 2024 pa osveženo drugo poročilo. Cilj monitoringa zavez je povečanje politične odgovornosti nosilk_cev oblasti z namenom krepitve demokracije in politik, usmerjenih v dolgoročno dobrobit ljudi in narave. Ne pristajamo na politične obljube, dejanja so tista, ki štejejo.

Zadnja osvežitev podatkov: 27. februar 2024

IZPOLNJENA (8)
PONASTAVI FILTRE

Zaveza
ZVIŠATI JE TREBA MINIMALNO PLAČO IN SOCIALNO POMOČ
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
ZVIŠATI JE TREBA POKOJNINE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
POTREBNI SO DODATNI BREZPLAČNI PROGRAMI ZA DOKVALIFIKACIJO IN PREKVALIFIKACIJO DELAVK IN DELAVCEV
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
TREBA JE ZAGOTOVITI VEČ SREDSTEV ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
POOSTRITI JE TREBA NADZOR IN SANKCIONIRANJE KRŠITEV NA TRGU DELA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
SPREJETI JE TREBA BELO KNJIGO O TRGU DELA IN SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI DO LETA 2030
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
SPREJETI JE TREBA NOV PRAVILNIK O POKLICNIH BOLEZNIH
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
IZBOLJŠA NAJ SE KAKOVOST BIVANJA STAREJŠIH
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI SOCIALNI DIALOG
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNO VRZEL MED SPOLOMA
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
PREKARNE DELAVKE IN DELAVCI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJENE DELAVSKE IN SOCIALNE PRAVICE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
SPODBUJA NAJ SE DELAVSKO SODELOVANJE PRI (SO)UPRAVLJANJU, (SO)LASTNIŠTVU IN DOBIČKU PODJETIJ
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Dostojno delo in socialne pravice za vse
OKREPITI MORAMO MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE IN HUMANITARNO POMOČ
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Globalna pravičnost
EU MORA DATI PREDNOST INTERESOM LJUDI PRED INTERESI KAPITALA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Globalna pravičnost
PREKINITI JE TREBA DOGOVORE Z MADŽARSKO O SOFINANCIRANJU 2. TIRA
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Globalna pravičnost
SLOVENIJA NAJ PRIZNA SAMOSTOJNO PALESTINO
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Globalna pravičnost
EU NAJ FINANČNO SANKCIONIRA ČLANICE, KI NE SPOŠTUJEJO VLADAVINE PRAVA
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Globalna pravičnost
SLOVENIJA NAJ PODPIRA ŠIRITEV EU NA ZAHODNI BALKAN
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Globalna pravičnost
ODSTRANITI JE TREBA ŽICO Z MEJE S HRVAŠKO
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Globalna pravičnost
VAROVATI IN OHRANJANJATI JE TREBA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
PREUSMERJATI SE MORAMO V EKOLOŠKO PRIDELAVO RASTLINSKE HRANE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
VZPOSTAVITI JE TREBA SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD DELAVK IN DELAVCEV IZ FOSILNE ENERGETIKE V PANOGE PRIHODNOSTI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
OPUSTITI JE TREBA FOSILNA GORIVA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
POVZROČITELJ OKOLJSKE ŠKODE NAJ PLAČA VSE SANACIJSKE UKREPE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
SLOVENIJA SE MORA ZAVEZATI CILJEM PARIŠKEGA PODNEBNEGA SPORAZUMA
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
SLOVENIJA MORA OKREPITI NADZOR TER VAROVANJE OKOLJA IN NARAVE
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
NUJNE SO ZAKONSKE SPREMEMBE NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
SPODBUJATI JE TREBA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE Z GOZDOM IN PREDELAVO LESA V SLOVENIJI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
ZAGOTOVITI JE TREBA USKLAJENOST NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PODNEBNEGA NAČRTA Z ZAVEZAMI PARIŠKEGA SPORAZUMA
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
POTREBUJEMO PODPORO ZA BOLJ TRAJNOSTNE KMETIJSKE PRAKSE
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
POTREBNA JE VEČJA SKRB ZA DOBROBIT ŽIVALI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
FOSILNIH GORIV SE NE SME SUBVENCIONIRATI
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
ZAGOTOVITI JE TREBA USTREZNO FINANČNO PODPORO OKOLJSKIM NEVLADNIM ORGANIZACIJAM
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Pravični podnebni prehod in zaščita narave
SPREJETI JE TREBA NOVO STRATEGIJO RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
ZAGOTOVITI JE TREBA INVESTICIJE ZA REŠEVANJE PROSTORSKIH STISK UNIVERZ
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
ZA UČENCE IN UČENKE Z UČNIM PRIMANJKLJAJEM NAJ SE VZPOSTAVIJO MEHANIZMI PODPORE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
POVEČATI JE TREBA OBSEG DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
MLADE RAZISKOVALKE IN RAZISKOVALCE JE TREBA PODPIRATI IN ZAPOSLOVATI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
JAVNO IZOBRAŽEVANJE MORA OSTATI BREZPLAČNO, V ZASEBNIH ŠOLAH PA NAJ BODO FINANCIRANI SAMO OBVEZNI PROGRAMI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
IZOBRAŽEVALNI SISTEM MORA BITI LOČEN OD POLITIKE, CERKVE ALI DRUGIH ZUNANJIH INTERESOV
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
VRTCI MORAJO BITI BREZPLAČNI IN DOSTOPNI VSEM OTROKOM
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
TAKOJ JE TREBA ODPRAVITI FINANČNE OVIRE ZA TUJE ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Razvoj izobraževanja in znanosti
SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI (STA) SE MORA ZAGOTOVITI POVRAČILO ŠKODE, KI JO JE UTRPELA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
NEMUDOMA JE TREBA ZAGOTOVITI NEODVISNOST PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
ZLORABE TELEKOMA SLOVENIJE ZA POLITIČNO MOTIVIRANE INVESTICIJE JE TREBA SANKCIONIRATI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
ZAŠČITITI JE TREBA AVTONOMNE PROSTORE
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
TREBA JE SPREJETI NACIONALNO KOLEKTIVNO POGODBO ZA NOVINARJE IN MEDIJSKO DEJAVNOST
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
SOVRAŽNI GOVOR V MEDIJIH IN JAVNEM KOMUNICIRANJU MORA BITI SANKCIONIRAN
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
POVEČATI JE TREBA KOLIČINO SREDSTEV ZA SISTEMSKO FINANCIRANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ S PODROČJA KULTURE
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
POVEČATI JE TREBA OBSEG ŠTIPENDIRANJA V KULTURI
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
ORGANIZACIJAM, KI ŠIRIJO SOVRAŠTVO IN NESTRPNOST, SE NE SME PODELJEVATI STATUSA DELOVANJA V JAVNEM INTERESU. DRUŠTVU ZA PROMOCIJO TRADICIONALNIH VREDNOT SE MORA TA STATUS TAKOJ ODVZETI
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
PODPIRATI IN ZAŠČITITI JE TREBA NEODVISNO NOVINARSTVO
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
VEČ SREDSTEV JE TREBA NAMENITI NEPROFITNIM MEDIJEM IN LOKALNI KULTURI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
UMETNOSTI IN KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI VEČ SISTEMSKE, FINANČNE IN ORGANIZACIJSKE PODPORE
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
NUJNA JE REVIZIJA PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH RAZPISOV MZK
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE MEDIJEV Z JAVNIMI SREDSTVI MORA BITI NEPOLITIČNO IN TRANSPARENTNO
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
SAMOZAPOSLENIM V KULTURI JE TREBA ZAGOTOVITI USTREZNE SOCIALNE PRAVICE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Svoboda medijev in kulture
POTREBNA JE CELOSTNA IN POSTOPNA DAVČNA REFORMA ZA PRAVIČNO PORAZDELITEV BOGASTVA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
JAVNIH DOBRIN IN STORITEV SE NE SME SPREMINJATI V TRŽNE (DEKOMODIFIKACIJA)
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
RAZVOJ GOSPODARSTVA NAJ SLEDI TRAJNOSTNIM DRUŽBENIM IN OKOLJSKIM STRATEŠKIM CILJEM
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
POVEČA NAJ SE OBDAVČITEV KAPITALA
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
SPODBUJATI JE TREBA SAMO TRAJNOSTNI TURIZEM
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
IZBOLJŠATI JE TREBA KAKOVOST IN OBSEG JAVNIH STORITEV
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
ONEMOGOČITI JE TREBA DAVČNE OAZE TER ZAUSTAVITI DAVČNO TEKMO PROTI DNU, DAVČNO IZOGIBANJE IN DAVČNE UTAJE
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
USTAVITI JE TREBA PRIVATIZACIJO IN RAZPRODAJO DRŽAVNEGA PREMOŽENJA
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
ENERGETSKO INTENZIVNE INDUSTRIJE JE TREBA PRESTRUKTURIRATI
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Trajnostno gospodarstvo in javne storitve
PREPOVEDATI JE TREBA KAKRŠNO KOLI POVELIČEVANJE NACIZMA, FAŠIZMA IN DOMAČIH KOLABORANTSKIH GIBANJ
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
UREDITI JE TREBA POSTOPEK ZA ODVZEM POSLANSKEGA MANDATA
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
VLADA IN DRŽAVNI ZBOR MORATA ZAGOTOVITI JAVNO DOSTOPNOST VSEH KLJUČNIH INFORMACIJ GLEDE SVOJEGA DELA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
OHRANI NAJ SE NEZDRUŽLJIVOST ŽUPANSKE FUNKCIJE S POSLANSKO
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
OBČINE MORAJO UVESTI OBVEZNI PARTICIPATIVNI PRORAČUN V VIŠINI VSAJ 1 ODSTOTKA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
VPELJATI JE TREBA INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANJE ALI ŽUPANA
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
VZPOSTAVITI JE TREBA NOVE MEHANIZME NEPOSREDNE DEMOKRACIJE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
ODPRAVITI JE TREBA POSLEDICE NESTROKOVNIH KADROVANJ TRENUTNE VLADE TER ZAGOTOVITI KADROVANJE NA TEMELJU STROKOVNOSTI, NE PA POLITIČNE PRIPADNOSTI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
IZVOLITEV SODNIC IN SODNIKOV NE SME BITI ODVISNA OD POLITIČNE VOLJE POSLANK IN POSLANCEV
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
VZPOSTAVITI JE TREBA POGOJ NEKAZNOVANOSTI ZA POLITIČARKE IN POLITIKE TER NOSILKE IN NOSILCE JAVNIH FUNKCIJ
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
VOLIVKE IN VOLIVCI MORAJO IMETI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR ODLOČILEN VPLIV NA IZBIRO POSLANK IN POSLANCEV, VKLJUČNO Z MOŽNOSTJO PREFERENČNEGA GLASU
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
ZA VSAK SPREJET ZAKON IN ODLOK JE TREBA UVESTI ZAKONODAJNO SLED
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Več demokracije in reforma političnega sistema
PRAVICA DO PROTESTA IN JAVNEGA IZRAŽANJA MNENJ MORA BITI AKTIVNO VAROVANA
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
OKREPITI JE TREBA NADZORNE INSTITUCIJE NA PODROČJU KORUPCIJE
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
TREBA JE ZAŠČITITI ROMSKO MANJŠINO
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
DRŽAVA NAJ SE OPRAVIČI IZBRISANIM
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
POLITIČNO VPLIVANJE NA NEODVISNE INSTITUCIJE MORA BITI PREPOVEDANO
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
OMOGOČI NAJ SE ENAK DOSTOP DO OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO IN POSVOJITEV ZA SAMSKE OSEBE TER OSEBE V ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH ZVEZAH
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
ODPRAVITI JE TREBA VSA ŠKODLJIVA DOLOČILA IN POSLEDICE PROTIKORONSKE ZAKONODAJE
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
ŽVIŽGAČI MORAJO BITI ZAKONSKO ZAŠČITENI
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
TAKOJ NAJ SE UDEJANJI VSE ODPRTE ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
DRŽAVA IN CERKEV MORATA BITI STROGO LOČENI
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
AKTIVNO JE TREBA ZAGOTAVLJATI ENAKOST SPOLOV
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
ZAŠČITITI JE TREBA PRAVICE BEGUNK IN BEGUNCEV TER MIGRANTK IN MIGRANTOV
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
SPREJETI JE TREBA VEČ UKREPOV ZA SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
POLITIČARKAM IN POLITIKOM TER JAVNIM URADNICAM IN URADNIKOM, KI NE MOREJO POJASNITI IZVORA SVOJEGA PREMOŽENJA, JE TREBA TO PREMOŽENJE ODVZETI
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vladavina prava in človekove pravice
ODPRAVITI JE TREBA ENERGETSKO REVŠČINO
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
DO LETA 2030 JE TREBA ZGRADITI 30 000 NOVIH NEPROFITNIH STANOVANJ
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
OMEJITI JE TREBA LUKSUZNO IN ŠPEKULATIVNO GRADNJO TER VZPOSTAVITI SISTEM AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
PODPIRATI JE TREBA STANOVANJSKE ZADRUGE
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
STANOVANJE NAJ POSTANE USTAVNO ZAGOTOVLJENA PRAVICA
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
BREZDOMNIM JE TREBA ZAGOTOVITI DOSTOP DO STANOVANJ, KI NI POGOJEN S SODELOVANJEM V DRUGIH PROGRAMIH SOCIALNE POMOČI
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
NAJEMNI TRG JE TREBA OSTREJE REGULIRATI
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
POTREBNA JE CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKEGA SKLADA TAKO, DA TA POLEG ENERGETSKE PRENOVE VKLJUČE TUDI FUNKCIONALNO PRENOVO IN POTRESNO SANACIJO
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
TREBA JE ZAGOTOVITI USTREZNE KAPACITETE ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE TER STAREJŠE
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
UVEDBA SISTEMSKEGA VIRA FINANCIRANJA ZA GRADNJO IN OBNOVO JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V OBLIKI PROGRESIVNEGA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Vsem dostopna stanovanja
OKREPITI JE TREBA DUŠEVNO ZDRAVJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NAJ SE UKINE
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNE NEENAKOSTI V ZDRAVSTVU
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
SKRAJŠATI JE TREBA ČAKALNE VRSTE
Napredek: ZASTALA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
PRIPRAVITI JE TREBA NACIONALNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
PREPOVE NAJ SE “POPOLDANSKO DELO” ZDRAVNIC IN ZDRAVNIKOV PRI ZASEBNIKIH IN RAZMEJI JAVNO TER ZASEBNO ZDRAVSTVO
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
ZDRAVSTVENE STORITVE JE TREBA STANDARDIZIRATI IN JIM DOLOČITI CENO
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
POVEČA NAJ SE KOŠARICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
POVEČA NAJ SE OBSEG FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Vsem dostopno javno zdravstvo
ZMANJŠATI JE TREBA ONESNAŽENOST ZRAKA ZARADI MOTORNEGA PROMETA V MESTIH
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
PREPOVEDATI JE TREBA UPORABO TEHNOLOGIJ ZA PREPOZNAVO OBRAZA
Napredek: PRELOMLJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
ZAHTEVAMO UKREPE, KI BODO ZAGOTOVILI DIGITALNO VARNOST IN SUVERENOST VSEH LJUDI
Napredek: IZPOLNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
OMEJITI JE TREBA ZUNANJE OGLAŠEVANJE V JAVNEM PROSTORU
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
VSI MORAJO IMETI DOSTOP DO BREZPLAČNEGA DOSTOPA DO INTERNETA
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
POTREBNE SO TAKOJŠNJE INVESTICIJE V UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Zelena infrastruktura
POTREBUJEMO SUVERENO IN VARNO DIGITALNO OKOLJE, KI TEMELJI NA ODPRTOKODNIH SISTEMIH
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
JAVNOST NAJ SODELUJE V VSEH FAZAH INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV
Napredek: NEDOTAKNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura
PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZA UČINKOVIT IN DOSTOPEN JAVNI POTNIŠKI PROMET
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Zelena infrastruktura
VSI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJEN DOSTOP DO OSNOVNIH ENERGETSKIH STORITEV, KOT STA USTREZNO TOPLO IN RAZSVETLJENO STANOVANJE TER ZAGOTOVLJENO DELOVANJE OSNOVNE ELEKTRIČNE OPREME
Napredek: V IZVAJANJU
Področje dela: Zelena infrastruktura
DEMOKRATIZACIJA ENERGETSKEGA SEKTORJA
Napredek: DELNO IZPOLNJENA
Področje dela: Zelena infrastruktura

METODOLOGIJA MONITORINGA ZAVEZ

Pred državnozborskimi volitvami aprila 2022 je iniciativa Glas ljudstva pripravila nabor 138 zahtev, razdeljenih na enajst področij. Zaveze so bile oblikovane na podlagi večmesečnih posvetovanj z različnimi organizacijami, strokovnjaki_njami, prek posvetovanj na spletnih javnih tribunah ter na trgih in ulicah. Vse stranke, ki so kandidirale na volitvah, smo pozvali, naj se do zahtev opredelijo - tri stranke, ki so po volitvah sestavile vlado, so se skupno zavezale k uresničitvi 122 zahtev.

Iniciativa Glas ljudstva bo do konca mandata vlade, ki so jo oblikovale omenjene stranke, budno spremljala uresničevanje predvolilnih zavez in ocenila napredek pri implementaciji zavez ter sodelovanja s civilno družbo. Marca 2023 je bilo objavljeno prvo poročilo monitoringa, v februarju 2024 pa osveženo drugo poročilo. Cilj monitoringa zavez je povečanje politične odgovornosti nosilk_cev oblasti z namenom krepitve demokracije in politik, usmerjenih v dolgoročno dobrobit ljudi in narave. Ne pristajamo na politične obljube, dejanja so tista, ki štejejo.

Kdo spremlja uresničevanje zavez?

Monitoring izvajajo posamezniki_ce iz različnih organizacij civilne družbe ter strokovnjaki_nje, ki sodelujejo v iniciativi Glas ljudstva. Delujejo v strokovnih skupinah, razdeljenih na enajst vsebinskih področij; vsaka skupina ima svojega koordinatorja_ko.

Strokovne skupine sodelujejo v okviru skupine za monitoring, ki se redno sestaja, spremlja delo vlade ter redno objavlja ugotovitve monitoringa. Z ozaveščanjem javnosti ter ugotovitvami monitoringa omogoča informiranje javnosti o delu vlade.

Ugotovitve podajamo v periodičnih poročilih; prvo poročilo je bilo objavljeno v marcu 2023 in zajema obdobje vse od imenovanja vlade.

Poleg tega se Glas ljudstva na delo vlade odziva še z drugimi akcijami, zagovorniškimi aktivnostmi in kampanjami, s katerimi prispeva k uresničevanju zavez.

Kako spremljamo uresničevanje posamezne zaveze?

Postopek spremljanja implementacije zavez zajema naslednje korake:

  1. redno spremljanje dela vlade, državnega zbora, državnega sveta, ministrstev in drugih relevantnih institucij;
  2. poziv pristojnim ministrstvom in institucijam, naj nam posredujejo podatke o izvedenih in sprejetih ukrepih ter drugih korakih za izpolnjevanje zavez oziroma o načrtih za izpolnitev zavez;
  3. pregled posredovanih gradiv, primerjava ugotovitev in analiza stanja;
  4. pridobivanje in pregledovanje informacij ter dokumentov drugih državnih organov, institucij, organizacij, podjetij, posameznic_kov;
  5. priprava poročila o ugotovitvah uresničevanja zavez s strani koordinatork_jev skupin, strokovnjakov_inj in predstavnic_kov organizacij iniciative Glas ljudstva;
  6. uredništvo in lektura;
  7. predstavitev rezultatov monitoringa članom_icam, podpornikom_cam in javnosti.

Kaj vsebujejo periodična poročila o uresničevanju zavez?

Poročila o monitoringu vsebujejo:

Kaj pomeni ocena napredka uresničevanja zavez?

Tipologija za oceno napredka uresničevanja zavez zajema naslednjih šest kategorij:

Glas ljudstva trenutno sestavlja 103 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Avanta Largo, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, Zavod REVIVO, zavod PROJA, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota, Sindikat novinarjev Slovenije, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, Srebrna nit - združenje za dostojno starost, Društvo za razvoj humanistike - Zofijini ljubimci, Kreativni razred, Skupina Skozi oči prekariata, Društvo Bodi sprememba, Studio Ljudje, Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Društvo Asociacija, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, spol.si, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Kulturno umetniško društvo Coda, Združenje CAAP, Društvo Mostovi - društvo za zdravje v duševnem zdravju, Kulturno društvo Prostorož.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).