JAVNA PROTESTNA AKCIJA ‘STOP DVOŽIVKAM’

27. junij. 2024

V sklopu kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva smo dne 21. junija 2024 izvedli novinarsko konferenco in javno protestno akcijo✊

Vlada je potrdila izhodišča za spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki pomenijo resen in velik korak k jasni razmejitvi javnega in zasebnega v zdravstvu, z odpravo dvojnih praks oz. dvoživkarstva. Sprejem izhodišč odločno pozdravljamo in podpiramo. Zdaj je na vrsti osnutek zakona, ki ga je podpredsednik vlade napovedoval že za sredino junija, Ministrstvo za zdravje pa pred poletjem. Če torej osnutek zakona ne bo pripravljen vsaj do začetka parlamentarnih počitnic, bomo to prisiljeni razumeti kot le še eno v dolgi vrsti prelomljenih časovnic in obljub ter za reševanje javnega zdravstva poseči po drugih vzvodih, ki jih imamo na voljo.

Nasprotniki napovedanih ukrepov poskušajo javnost zavesti s trditvami, da predstavljajo dvoživke, ki delajo pri zasebnikih, zgolj zelo majhen, praktično zanemarljiv del javno zaposlenih zdravnikov. Te trditve nikakor ne držijo. Danes je na ključnih področjih v javnem zdravstvu, tudi tam, kjer so čakalne dobe najdaljše, očiten konflikt interesov med vlaganjem energije v zmanjševanje čakalnih vrst v redni službi in osebnim popoldanskim zaslužkom, ki ga omogočajo prav dolge čakalne vrste in izkorišča stisko pacientov in pacientk.

Dr. Dušan Keber: “V zadnjih osmih letih imamo v Sloveniji 1650 zdravnikov več in najmanj 1000 dvoživk več, skupaj je to dobra tretjina parov delovnih rok več. Tudi denarja je za toliko več. Kljub temu pa so se čakalne dobe podvojile. Moramo verjeti, da je sedanja oblast končno enotna v oceni, da je mešanje javnega in zasebnega sektorja in obstoj dvoživk ključni problem za katastrofalno stanje v zdravstvu in da brez razrešitve tega problema ne bo mogoče rešiti skoraj nobenega drugega problema v javnem zdravstvu. Seveda pa mora poskrbeti tudi za spodbudno nagrajevanje vseh zdravstvenih delavcev po opravljenem delu.”

557A6580.JPG

Akcijo smo izvedli na Bohoričevi ulici, saj ravno ta prostor izvrstno simbolizira privatizacijo in dvojne prakse, ki spodkopavajo dostopno javno zdravstvo. Le lučaj od Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana stoji stavba v kateri deluje zasebno podjetje MD Medicina, ki zadnjih 30 let tam izvaja zasebne zdravstvene storitve. Kot pravijo na spletni strani je: “Vizija MD Medicina biti vodilni zasebni medicinski center v Sloveniji”. Ne moremo oceniti, ali je ta cilj dosegel v zagotavljanju zdravstvenih storitev, zagotovo pa je center med vodilnimi po številu zdravnikov z dvojno prakso.

557A6468.JPG

PREDSTAVLJAMO ŠOKANTNE PODATKE O OBSEGU DVOŽIVKARSTVA v nekaterih ključnih zdravstvenih institucijah, do katerih smo prišli z analizo javno dostopnih podatkov in spletnih strani ⬇️

🚨 PRIMER MD MEDICINA

Od skupno 55 zdravnikov in zdravnic jih je kar 44 takih, ki so zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, torej gre kar 80 odstotkov zdravnikov z dvojno prakso.

Od tega jih je kar **37 takih, ki se iz klinik in z oddelkov UKC Ljubljana zgolj sprehodijo čez Bohoričevo ulico in so že na svojem drugem delovnem mestu pri zasebniku.

Med drugim “v prostem času“ na MD Medicini dela tudi sam predstojnik ortopedske klinike dr. Miha Vodičar.

Celoten obstoj (in milijonski dobički podjetja MD Medicina) torej zdaj temelji na kadrih, zaposlenih v javnem sistemu, pri čemer zasebnemu podjetju MD Medicina ni treba plačevati socialnih zavarovanj, dopusta, bolniških odsotnosti, izobraževanj in vseh drugih stroškov, saj te krijejo javni zavodi. Jasno je, da centri, kot je MD Medicina parazitirajo na javnem zdravstvenem sistemu in jih kadrovsko izčrpavajo za doseganje zasebnih dobičkov, te pa jim omogočajo prav nedopustno dolge čakalne dobe.

🐸 DVOŽIVKE PREDSTOJNIKI IN VODJE ODDELKOV

Našo raziskavo smo nadaljevali na petih področjih z najdaljšimI nedopustnimi čakalnimi dobami (ortopedija, kardiologija, nevrologija, revmatologija, dermatologija) in preverili, koliko vodij teh oddelkov v največjih slovenskih bolnišnicah je zdravstvenih dvoživk. Preverili smo UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB Izola, SB Jesenice, SB Murska Sobota, SB Novo mesto in SB Celje.

Naši podatki kažejo, da je med 32 predstojniki in predstojnicami oddelkov izbranih zdravstvenih storitev vsaj 18, torej več kot polovica takih, ki opraljavljajo popoldansko delo pri zasebnikih ali imajo svoj s.p.

Še posebej izstopa SB Celje, kjer so prav vsi predstojniki in predstojnice na izbranih področjih tudi dvoživke! Hkrati pa je SB Celje na vseh petih izbranih področjih med prvimi tremi bolnišnicami z najdaljšim čakalnimi dobami. Na področjih kardiologije in revmatologije pa je z veliko prednostjo celo na prvem mestu.

557A6604.JPG

Situacija je torej popolnoma absurdna: večina vodilnih kadrov, ki bi morala vso svojo razpoložljivo delovno energijo vlagati v sistemsko in strateško skrajševanje nedopustno dolgih čakalnih dob v lastnih institucijah, raje vlaga energijo v pridobivanje lastnih dobičkov, ki jim jih omogočajo nedopustne čakalne dobe. Tovrstne v nebo vpijoče konflikte interesov, ki razjedajo in uničujejo naše javno zdravstvo, je treba ustaviti takoj!

Ne nameravamo dopustiti, da vladni predlog razmejitve javnega in zasebnega zdravstva po koncu predvolilnega dobrikanja volivcem in volivkam obleži v predalu!

Gre za nujne spremembe, ki lahko zaustavijo privatizacijski trend in ohranijo zdravstvo za ljudi ter ga iztrgajo iz rok zasebnih in kapitalskih interesov, na kar opozarjamo že krepko čez leto dni!. Ne bomo se zadovoljili zgolj z obljubami in časovnicami, vztrajali bomo, dokler zaveze ne bodo uresničene!

557A6578.JPG