Občina bi morala aktivno spodbujati, podpirati in omogočati različne dejavnosti LGBTQ+ skupnosti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Lokalne volitve 2022

SE STRINJAJO:

SE NE STRINJAJO:

Mislim, da je to stvar posameznika in politika države, ne smemo pa delovati diskriminatorno.
Spolna usmerjenost je ena izmed univerzalnih človekovih osebna pravic in svoboščin. Občina nikakor ne sme omejevati in ovirati, pa tudi aktivno spodbujati ne bi smela ničesar, kar je zgolj osebno, ne glede na to ali gre za večinsko ali manjšinjsko skupnost.
To je tema za resne študije in ne občinske razprtije
Menim, da ni naloge občine, da aktivno spodbuja, podpira in omogoča različne dejavnosti LGBTQ+ skupnosti. Zagovarjam pa enakopravnost dodeljevanja sredstev vsem skupnostim (tudi LGBTQ), ki se s svojim programom delovanja prijavijo na občinske javne razpise za sofinanciranje programov društev in organizacij.
Tu občina nima nobene veze.
Smo malo podeželsko mesto in pretirano velike skupnosti na tem področju nimamo. Se pa jim lahko pomaga, kot ostalim kulturni, interesnim skupinam in podobno.
14. člen Ustave - enakost pred zakonom. Spodbujamo vse občane.
Občina aktivno in enakovredno podpira vse nevladne organizacije in njihove dejavnosti. Prioritetno obravnavanje nevladnih organizacij s posameznega področja se v občini ne izvaja.
Medtem, ko je treba podpirati vse manjšinske skupine in jim dati možnost in svobodo izražanja, je potrebno najti točko na kateri to ni le podpiranje moderne modne muhe, ki ima lahko trajne posledice, predvsem za mladoletne. Mladoletne osebe je treba zaščititi. Omogočiti jim moramo, da so počutijo sprejete in da imajo svobodo izražanja, ne pa tudi da se mandatira, še manj pa uzakoni način na katerega se preostala populacija izraža do LGBTQ+ skupnosti - saj s tem zaradi manjšine škodimo večini - tudi na nivoju svobode govora, ki mora biti pravica vsakega državljana. Aktivno spodbujanje torej ni potrebno. Podpirati in omogočiti dejavnosti LGBTQ+ skupnosti, pa potrebno zato, da so člani skupine sprejeti v družbi kot vsak drug občan/državljan.
Vsekakor imajo drugače misleči in istospolni pari svoje pravice, ki jih je potrebno braniti in jim omogočiti različno delovanje. Aktivno vzpodbujanje pa po mojem ni pravilna beseda.
Občina mora najprej poskrbeti za najranljivejše skupine.
Za to področje primerno skrbijo različne vladne in nevladne organizacije, ki jim občina v okviru svojih možnosti lahko nudi različne oblike podpore, tako kot ostalim. Ni pa naloga občine, da spodbuja tovrstne dejavnosti, vzgib mora biti na strani organizacij. Drži pa, da občina teh dejavnosti ne sme onemogočati ter mora v okviru svojih pristojnosti skrbeti za enakopravnost vseh občanov in občank, ne glede na versko, narodnostno, etično pripadnost, spolno identiteto, politično prepričanje itn., tudi po načelu zagotavljanja enakih možnosti za vse.
Nobeni od ranljivih družbenih skupin občina ne sme posvečati več ali manj pozornosti, kar velja tudi za dejavnost LGBTQ+
Občina društvom in ostalim interesnim skupinam pomaga enako. Ne vidim potrebe, da se priviligira LGBTQ+ skupino.
Mislim, da ni na občini, da aktivno spodbuja dejavnosti - katerekoli, če pa se LGBTQ+ (ali katerakoli druga) skupnost formira, aktivira in želi podporo, je občina tista, ki pri tem lahko pomaga.
Moje mnenje je,da je LGBTQ+ skupnost dovolj vključena v različne dejavnosti. Napram govorcem narečnega Slovenskega jezika,ki pa so v manjšini in tudi zapostavljeni. Slovenska država pa je nastala zaradi ohranjanja Slovenskega jezika in narečij.
Mnenja sem, da ni naloga občine, da se aktivno vključi v spodbujanje dejavnosti. Se pa strinjam, da mora omogočiti različne dejavnosti.
Ni nobene potrebe, da bi se MOL posebej aktiviral za te skupnosti, ki so ena od vseh drugih. Ni nobene potrebe po posebnih ''paradah''. Ko se govori o posvojitvi otrok v istospolne pare, je izpuščena pravica otrok! do odločitve. Ustavno sodišče je spregledalo pravice otrok, saj niso blago! Tak otrok bo v večinski družbi soočen z neprimernim odnosom. Obenem se skuša uveljavljati brezspolnost ob rojstvu. To je kršenje človekovih pravic. Vsak se bo kasneje zavestno odločil , kaj je.
Vsak človek ima svobodno voljo da se odloči kako bo živel in te odločitve tudi jaz spoštujem. Kot napredno misleča državljanka,pa ne morem podpirati, še manj pa spodbujati aktivnosti, ki daljnoročno niso v rast in korist naroda.
Občina se ne sme vtikat v spolno usmirjenost...to naj bo svoboda vsakega posameznika
Zakaj aktivno spodbujati. Prostovoljstva enako podpirati brez razlik - najmanj pokritje vseh utemeljenih stroškov.
Občina naj poskrbi z enakopraven odnos do vsakega posameznika. Brez diskriminacije.
Enakovredno mora podpirati vse skupnosti. Ni v redu če se ena skupina izloči.
Občina bi morala v okviru svojih pristojnosti podpirati ter omogočati različne dejavnosti in razvoj LGBTQ+ skupnosti .
Občina mora aktivno spodbujati različne dejavnosti različnih skupin brez prednostne obravnave ali kakršnekoli diskriminacije.
Zadeva je zelo delikatna, zato ni možno odgovoriti z da ali ne. In tudi v dveh stavkih ne.
Prav je, da se LGBTQ podpira enakovredno, kot vse ostale skupnosti. Občina ne more nekoga favorizirati izključno zaradi spolne usmerjenosti.
Ker sta možna samo 2 odgovora in z DA nimamo možnosti pojasnitve, je naš odgovor NE s sledečo razlago: podpiramo vse pravice, zagotovljene z ustavo, ne glede na spolno usemrjenost, raso, narodnost, veroizpoved... Izpostavljanje samo določenih skupin ustvarja neenako obravnavo.
Ta del postaja že nova "religija". V skladu z mednarodnimi akti, ustavo in zakonodajo, je je potrebno varovati samo družino, kot osnovno celico družbe..
Potrebno je spoštovati različnost. Tudi sam spoštujem vse družbene skupine. Potrebno pa je najti ustrezno sinergijo, da imajo možnost svojega izražanja in jih zaščititi pred skrajneži, zato je potrebna previdnost in z mehkimi metodami ogrožene skupine približati družbi, da jih sprejemajo in spoštujejo.
To so osebne zadeve vsakega posameznika in ne skupnosti.
14. člen Ustave pravi: (enakost pred zakonom) V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost2 ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Vaše vprašanje ta 14 člen Ustave RS krši, ker daje nekomu prednost!!!!
To ni primarna naloga Občine.
V sklopu ostalih dejavnostih društev. Zagotavljanje enakih možnostih za vse.
Ne, ker se v takem primeru promovira oz. spodbuja le eno dotično skupino. Občina mora delovati enakopravno do vseh skupin, generacij, vere, itd...
Dovolj je, če se temu ne nasprotuje in se sprejema različnost.
Občina omogoča delovanje LGBTQ kot vse ostale prostovoljne organizacije, ne more pa spodbujati njihov nastanek in delovanje.

Glas ljudstva trenutno sestavlja 103 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Avanta Largo, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, Zavod REVIVO, zavod PROJA, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota, Sindikat novinarjev Slovenije, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, Srebrna nit - združenje za dostojno starost, Društvo za razvoj humanistike - Zofijini ljubimci, Kreativni razred, Skupina Skozi oči prekariata, Društvo Bodi sprememba, Studio Ljudje, Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Društvo Asociacija, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, spol.si, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Kulturno umetniško društvo Coda, Združenje CAAP, Društvo Mostovi - društvo za zdravje v duševnem zdravju, Kulturno društvo Prostorož.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).